Класифікація дренажів: кільцевий, пристінний, пластовий та місцеві

Для вибору типу системи захисту від підтоплення ґрунтовими водами, що споруджується на ділянці, існує класифікація дренажів, що дає забудовникові повне уявлення про той чи інший  його вигляд.

В даній статті піде мова про дренажі різних видів та особливості їх будови.

Види дренажних систем

До найбільш часто вживаних видів дренажних систем можна віднести:

 • Кільцевий дренаж.
 • Пристінний дренаж.
 • Пластовий дренаж.

Поговоримо про кожну з систем більш детально.

Кільцевий дренаж

Кільцевий дренажКільцевий дренаж використовується при захисті підвалів будинків, які закладаються на піщаному грунті. У цьому випадку можливий  пристрій глибинного дренажу і для групи поруч розташованих будинків. При захисті особливо заглиблених підвалів, коли загальна система дренування території недостатньо знижує рівень ґрунтових вод, також використовується даний вид дренажу.

Допустима організація незамкнутого дренажного кільця у разі, коли підземні води підступають до будівлі з одного боку.

Порада від професіонала. Закладку кільцевого дренажу рекомендується проводити на відстані від 5 до 8 м до стін. При більш близькому розташуванні з’явиться необхідність застосування додаткових заходів щодо недопущення осідання грунту під фундаментом будинку.

Пристінний дренаж

Глинисті та суглинисті ґрунти на ділянці будівництва припускають використання пристінної дренажної системи. Її особливості полягають у наступному:

 • Пристрій поверхневого дренажу проводиться по периметру будівлі на відстані від стіни, що визначається шириною фундаменту і місцями розміщення оглядових колодязів.
 • У разі розташування споруджуваного будинку на комбінованих ділянках (з різними типами грунту) використовуються одночасно кільцевий та пристінний дренаж.

Використання в якості фільтруючого матеріалу сучасних полімерних матеріалів дозволить зменшити кількість піску і знизити тим самим витрати на зведення дренажної системи.

Пристінний дренаж

Пластовий дренаж

В особливо складних гідрогеологічних умовах необхідний пристрій пластового дренажу. Дренаж такого типу використовується:

 • при наявності великого потужного водоносного пласту;
 • при недостатньому зниженні рівня грунтової води іншими видами дренажу;
 • при шаруватій будові водоносного пласту;
 • при наявності підземних напірних вод;
 • при наявності лінзи безпосередньо під будівлею.

Підвали і споруди, що вимагають абсолютної сухості і зовсім не допускають при їх експлуатації появи вологи – теж привід, щоб застосувати пластовий дренаж. Для таких специфічних споруд практикується пристрій «профілактичного» пластового дренажу навіть у глинистих грунтах і в суглинкових.

Пластовий дренаж

Місцеві дренажі

Існують також різні види місцевих дренажів різних видів малогабаритних будівельних та інших елементів:

Дренаж колекторів, підземних каналів. Підземні колектори, канали тепломережі, прокладені у водоносному грунті, вимагають захисту від грунтових вод. Супутній грунтовий дренаж в глинистих грунтах влаштовується по осі каналу на глибині від 0,3 до 0,7 м під підошвою його заснування. Оглядові колодязі в цьому випадку закладаються в дно каналу. Пластовий дренаж з’єднується з фільтруючим обвалуванням трубчатого дренажу.

Дренаж приямків. В залежності від конкретних умов місцевості вибираються ті чи інші способи дренажу приямків:

 • можливе заглиблення низової ділянки дренажної системи у разі розташування приямків близько до нього;
 • загальне зниження рівня закладки дренажної системи при будівництві на піщаному грунті;
 • додаткові локальні дренажі;
 • поділ дренажу на частини.

Особливу увагу при цьому треба приділяти заходам, що перешкоджають виносу ґрунту з-під будинкового фундаменту.

Дренаж засипають до ярів, струмків, річок. При засипці невеликих річок, струмків, які здійснюють природний дренаж води, слід передбачити пристрій для прийому і відводу не тільки поверхневої, але і грунтової води. Великий потік підземної води вимагає прокладки двох дрен в глинистому грунті паралельно стінам колектора. В піщаному ґрунті можливо пристрій однієї дрени з боку з великим припливом води.

Дренаж застінний і ухильний. Застінний дренаж передбачає пристрій суцільної засипки вздовж підпірних стінок в місцях виходу підземної води. При невеликій довжині він може здійснюватися без використання труб. При неясно вираженому водоносному шарі влаштовується спеціальний ухильний дренаж.

Дренаж яру

Дренаж підвалів вже існуючих будівель. Для захисту від затоплення підвалів вже побудованих будівель вибирається дренаж, що підходить для кожного конкретного випадку. Піщаний грунт передбачає використання кільцевого дренажу, тоді як глина і суглинки – пристінного. Якщо у підвалі будинку можливе влаштування другої, більш високої підлоги, між новою і старою підлогою влаштовується пластовий дренаж у вигляді засипки фільтруючого матеріалу – гравію, щебеню, крупного піску.

Необхідно дотримуватися  заходів, спрямованих  проти опадання і виносу ґрунту при спорудженні дренажу вже побудованого будинку. Траншею слід викопувати невеликими ділянками з негайним засипанням після влаштування дренажу.

Отже, ми розібралися, які види дренажу використовують в тих або інших ситуаціях, а також розглянули особливості облаштування кожного виду дренажу. Будемо сподіватися, що наші рекомендації і ваше грамотне втілення їх у життя дозволять досягти необхідного рівня сухості на присадибній ділянці і інших територіях.

Додати коментар

Your email address will not be published.


*